SZKOLENIA POLICEALNYM SZKOŁOM OCHRONY

Szkołom Policealnym w zawodzie Technik Ochrony Osób i Mienia w ramach realizacji podstawy programowej w zawodzie Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia NR 541315 organizujemy szkolenia z:

wyszkolenia strzeleckiego:
( praktyczna wiedza z budowy broni palnej, postawy strzeleckie, zgrywanie przyrządów celowniczych, zacięcia, Strzalania Nr 1,2,3,4,5,6,7),

- Strzelanie Nr 1,2 - broń – pistolet Glock 17, 19 tarcza TS-2
- Strzelanie Nr 3 - broń: pistolet Glock 17, CZ 75 figura TS-3
- Strzelanie Nr 4 - dynamiczne broń: pistolet Glock 17,19,
CZ 75 SP-Shadow figura TS-9
- Strzelanie Nr 5 - sytuacyjne broń: pistolet Glock 17,19,
CZ 75 SP-Shadow figura TS-3a
- Strzelanie Nr 6 - broń: pistolet maszynowy PM-98 GLAUBERYT figura TS-3
- Strzelanie Nr 7 - broń: Strzelba Mossberg 590 figura TS-3a

- technik interwencji i samoobrony,
- ochrona mienia i techniczne srodki zabezpieczeń,
- zabezpieczenie imprez masowych.

- praktyk zawodowych w Specochrona Agencji Ochrony Osób i Mienia
- szkolenia z prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności firmy świadczącej usługi ochrony.w razie pytań informacje udziela Piotr Kiercel
tel. 698 623 965